Θεραπεία Ακμής με Παλμικό Φως (VPL)

Οι πολλαπλοί παλμοί εξασφαλίζουν τη μέγιστη και ελεγχόμενη απορρόφηση του φωτός από το χρωμοφόρο, ενώ παράλληλα περιορίζεται η υπερθέρμανση στους γύρω ιστούς. Κάθε φωτοπαλμός αποτελείται από μια διαδοχή έντονων και στιγμιαίων μικροπαλμών.

Το παλμικό φως προάγει την αύξηση της παραγωγής των πορφυρινών τα οποία είναι ένζυμα φωτοευαίσθητα. Αυτά προκαλούν την καταστροφή του προπιονικού βακτηριδίου της ακμής.

Έχει αποδειχθεί ότι το μπλέ φώς έχει μεγαλύτερη δραστικότητα στην ενεργοποίηση των πορφυρινών. Από την πρώτη κιόλας συνεδρία επιτυγχάνεται ελάττωση του σμήγματος και  μείωση της φλεγμονής. Ο αριθμός θεραπειών εξαρτάται από τη σοβαρότητα της ακμής.